CustomVue Wavefront
CustomVue Wavefront Lasik

CustomVUE Wavefront LASIK är ett mer avancerat sätt att behandla synfel. Vid förundersökningen görs en analys av ögonen för att få en exakt "karta" över hornhinnans avvikelser.

Watch Video

CustomVUE Wavefront LASIK är ett mer avancerat sätt att behandla synfel. Vid förundersökningen görs en analys av ögonen för att få en exakt “karta” över hornhinnans avvikelser. Denna “karta” överförs sedan till lasern vilket betyder att ögat får en exakt polering av hornhinnan.
Dock är det inte alla som behöver wavefront.

Denna metod rekommenderas till:

de som har grövre brytningsfel

idrottsutövare då wavefront lasik ger ögonen mer motståndskraft mot trauman

de som har dåligt mörkerseende

de som får en omoperation

Vår ögonläkare använder CustomVue Wavefront från VISX (abbot) därför att den visat sig vara bäst i test. Statistik från amerikanska FDA har visat att CustomVue Wavefront gett följande resultat:

  • 98% av patienterna fick 20/20-syn eller bättre
  • 76% av patienterna fick 20/16-syn eller bättre
  • 20% av patienterna fick 20/12-syn eller bättre
  • 70% av patienterna såg bättre än de nånsin gjort med glasögon eller linser.
  • Mörkerseendet blev bättre.