LASEK-PRK
LASEK

Lasek, Laser Epithelial Keratomileusis, är en typ av laserkirurgi som utförs för att behandla närsynthet, översynthet samt viss astigmatism.

Lasek, Laser Epithelial Keratomileusis, är en typ av laserkirurgi som utförs för att behandla närsynthet, översynthet samt viss astigmatism. Behandlingen utförs ytterst på hornhinnan till skillnad mot exempelvis Lasik där man skär ett lock i hornhinnan och sedan behandlar en bit ned i ögonvävnaden.

Procedur LASEK

Vid en Lasek-operation lossas hornhinnans yttre skikt med en svag alkohollösning, vartefter man behandlar med laser. Ytskiktet förs därefter försiktigt på plats igen och man placerar en “plåster-lins” uppepå för att skydda det behandlade ögat. Denna lins dämpar även i viss mån den smärta man kan uppleva under de första dagarnas läkningsprocess. Efter 4-5 dagar tar man bort “plåster-linsen” på samma sätt som man tar ut en vanlig lins – den kan ibland sitta ganska hårt fast och man kan behöva använda mycket tårersättningsdroppar för att få ut den. Det är inte farligt att använda “trubbigt” våld för att lyckas få ut den, men man bör försöka undvika att peta för mycket just i det område som behandlats Under läkningsprocessen är det även viktigt att följa klinikens rekommendationer och de ögondroppar man fått med sig hem – tårersättningsdroppar kommer man sannolikt att använda i mer än en månad, då ögat blir torrare under läkningen. Man behöver inte vara orolig för att överdosera dessa droppar, det är snarare bra för ögats läkning.