Monovision LASIK
Monovision LASIK

Monovision är en lasermetod som gör att du kan se bra på både nära och långt avstånd utan glasögon

Watch Video

Monovision är en lasermetod som gör att du kan se bra på både nära och långt avstånd utan glasögon

Monovision-LASIK Procedur

Vid monovision behandlas dina ögon olika mycket med lasern. Det ena ögat behandlas så att det kan fokusera på kort avstånd och det andra på långt avstånd.

Application de Monovision-LASIK

Monovision LASIK est une solution viable aux exigences de vision de personnes de plus de 40 ans qui sont touchés par la presbytie. Dans notre expérience, la plupart des gens qui essaient monovision trouvent cela très utile.

Monovision-LASIK fördelar

Hjärnan kommer efter en tid att kompensera för att ögonen ser olika bra vilket medför att du kommer att se bra på alla avstånd utan synhjälpmedel.