Gråstarr
Gråstarr

katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå.

Watch Video

Grå starr

katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå. Detta leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan.

Det är en åldersförändring och ses därmed vanligast bland äldre, men det förekommer även på nyfödda och en diagnos är viktigt att fastställa snarast. Om diagnos inte sker före barnet är 3 månader är framtidsutsikterna små för att barnet ska kunna få en fungerande syn överhuvudtaget. Symptomen är en långsamt uppträdande synnedsättning samt en ökad ljuskänslighet.

hur det behandlas

Numera opereras patienter med katarakt. Det görs vanligtvis genom att man sönderdelar linsen med ultraljud för att sedan suga ut den och sätta in en syntetlins (en så kallad IntraOkulär Lins, IOL). Antalet kataraktoperationer som görs årligen har i hela västvärlden ökat kraftigt sedan 1980-talet. I Sverige görs nu (2005) mer än 80 000 per år. Operationen kan ta så kort tid som tio minuter för en erfaren ögonkirurg och genomförs under lokalbedövning med ögondroppar. Det gör katarakt till den vanligaste operationsindikationen i Sverige.

Multifokal lins implantationskirurgi för grå starr

Då människan blir äldre förlorar ögats naturliga lins sakta sin elasticitet och det blir svårare och svårare att se bra på nära och långt avstånd. RLE är till för den som har problem att fokusera och använder glasögon eller kontaktlinser. RLE används även mot grå starr. Genom att byta ut hela linsen, istället för att bara ta bort en del av linsen där grå starr utvecklats, försvinner risken med att grå starr ska utvecklas igen. Före en RLE-operation görs en mängd mätningar för att avgöra vilken typ av lins samt synstyrka på linsen som patienten behöver. De flesta RLE-patienter kan återgå till sina normala aktiviteter dagen efter operationen.
.

En katarakt Patienten kan se avstånd och nära