Grönstarr
Grönstarr

Glaukom, grön starr, är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn.

Watch Video

Grönstarr

Glaukom, grön starr, är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn.

Tidigare ansågs sjukdomen orsakas av förhöjt ögontryck. Under senare årtionden har man dock konstaterat att glaukom kan förekomma även med normalt tryck i ögat, likaväl som ett förhöjt tryck kan föreligga utan att glaukomsjukdomen utvecklas. Den vanligaste glaukomformen, primärt öppenvinkelglaukom, kännetecknas av en långsam förtvining av synnervens nervfiberlager. Detta leder till försämring av synfältet (vidvinkelseendet), och i vissa fall allvarlig synskada. Vid den mer ovanliga formen, trångvinkelglaukom, stiger trycket hastigt och ögat blir rött, värkande och rinnande. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter. Allmänsymptom som smärtor och illamående är vanliga

hur det behandlas

Senare års forskning har visat att sjukdomsförloppet i många fall kan bromsas genom trycksänkande behandling. Sådan kan komma i fråga såväl om trycket är förhöjt som om det är normalt. Den vanligaste trycksänkande behandlingen är i form av ögondroppar, men i vissa fall kan även laserbehandling eller trycksänkande operation komma i fråga.