Keratokonus
Keratokonus

Keratokonus är en "felprogrammering" av hornhinnans tillväxt, som resulterar i ökande, småningom svårkorrigerade brytningsfel.

Watch Video

Keratokonus

Keratokonus är en “felprogrammering” av hornhinnans tillväxt, som resulterar i ökande, småningom svårkorrigerade brytningsfel.

Synen försämras eftersom hornhinnan förtunnas och buktar fram. Hornhinnan skall normalt ha en lagom välvd och jämn främre yta som medger att ljuset bryts symmetriskt mot ögats lins och vidare mot näthinnan. Vid keratokonus sker en försvagning av hornhinnans uppbyggnad, så att formen förändras till en ökad “toppighet”. Keratokonus är en sällsynt sjukdom, som drabbar statistiskt ungefär 50 till 230 personer ur en “normalbefolkning” på 100 000. Synskärpan försämras såväl på nära som långt håll, och mörkerseendet är ofta dåligt. Det är vanligt att synen på ena ögat är väsentligt sämre än på det andra. En del blir känsliga för skarpt ljus, eller för ljuskontraster, upplever trötthet eller irritation i ögonen eller får huvudvärk vid läsning, och en vilja att gnugga ögonen.

Ärrbildningar på hornhinnan förekommer och är en följd av att hornhinnan tunnas ut och försvagas, men det kan även förstärkas av nötning genom linsanvändning eller om ögonen gnuggas. Ett klassiskt symptom är att multipla bilder kan ses av ett och samma föremål, till exempel av mötande billyktor i mörker. I stället för att se två ljuskäglor från billyktorna ser en person med keratoconus flera ljuskäglor utspridda i ett kaotiskt men oftast stabilt mönster. Optiska förvrängningar kring ljuskällor är också vanliga. Skärpan blir ofta väsentligt bättre om man kikar genom ett litet hål. Den dominerade felet vid keratoconus på ögat sett som ett optiskt system är brytningsfel i linsen s.k. koma Keratoconus medför en gradvis försämrad syn som brukar stabiliseras av sig själv efter 40 års ålder. De förändringar som sker efter detta är regel små och långsamma. Med tiden kan man även få grumlingar och ärrbildningar och i sällsynta fall kan ökad svullnad i hornhinnan medföra övergående värk. Sådan svullnad, som ofta kommer plötsligt, kallas för hydropsattack och brukar behandlas med en smörjande och bakteriedödande salva. Tillståndet kan upplevas som dramatiskt, men leder aldrig till att ögat “spricker”.

Keratokonus kirurgi metoder,
Intacs


I ett tidigt skede kan man korrigera keratokonus med glasögon med astigmatiska korrektionslinser. Vid större brytningsfel där astigmatismen är oregelbunden övergår man till att korrigera med olika sorters kontaktlinser Vid grövre fel är det intacs som gäller. Intacs är tunna plasthalvcirklar som sätts in i hornhinnan. Genom ingreppet jämnas toppigheten som är orsakad av keratokonusen ut.

Keratokonus kirurgi metoder, Crosslinking